Genellikle küçük yerleşim yerleri olan kasaba ve köylere gelen kişiler o kasabada ve köyde bulunan camiye gider, caminin yanında veya önünde yer alan bir insanın üzerine oturabileceği yükseklikte ve genişlikte ki taşın üzerine oturur. Camiden çıkan vatandaşlardan uygun olan kişi, bu taş-Misafir Taşı- üzerinde oturan kişiyi alır evine götürerek misafir eder ve ağırlar.
Misafir taşları, camide bir insanın rahatça oturacağı yükseklikte yan yana dizilmiş çok sayıdaki oturma taşlarıdır. her taşın bir sahibi vardır. Gelen misafir bilmeden her hangi bir taşın üzerine oturur. Kimin taşına oturmuşsa, o taşın sahibi gelir, misafiri alır ve evine götürür, ihtiyaçlarını karşılar ve misafir eder…
Bu taşların tüm Orta Asya Türk coğrafyasında yaygın olduğu yapılan araştırmalardan öğreniyoruz. Yerli ve yabancı birçok seyahatnamelerde Türk misafirperverliğinden hep bahsedilir…
Türk -İslam Kültüründe YARDIMSEVERLİK Necdet Bayraktaroğlu ‘ndan alıntı

Yorum bırakın