…inanç sapıklıklarının ve her türlü yobazlığın yalnız geri memleketlerde değil, en ilerilerinde de yaşamakta olduğudur.
Bütün dava, bu sapıklıkların ileri medeniyet anlayışımızı ve inkilaplarımızı tehdit eden bir kitle hareketi halini alıp almadığı noktasında toplanıyor.
*
Arada bir gazetelerde çeşitli sapıklık vak’aları okunur: Bir imam bir kıza tecavüz etmiştir; bir vaiz oruç tutmayan öldürülmeli demiştir; bir üfürükçü suç üstü yakalanmıştır; bazı tarikatçılar ayin yaparken ele geçmişlerdir. Çoğu yakalanan ve bir kısmının da sıhhat derecesi malum olmayan bu vak’alar, ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı zamanlarda vukua gelmiştir. Bunları tek tek incelerseniz, her memlekette rastlanan münferit sapıklıkların hududunu aşmadığını görürsünüz. Fakat bu vak’aları tek zaman ve mekan da toplamış gibi yan yana getirip kapkara bir irtica tablosu halinde gösterenler vardır. Bunlar münferit vak’aları kitleye maletmek hilesine ve iftirasına başvurmaktadırlar.
*
Ortada bir kitle hareketi yok, bunu böyle göstermeye çalışan bir teşmil, mübalağa, tahrif, mugalata ve iftira hareketi vardır.
Mahutlar Peyamı Safa s.53

Yorum bırakın